Toepassen

Conceptualisatie

Een essentieel aspect binnen de conceptualisatie is de zoektocht naar patronen. De zoektocht wordt ondernomen om te achterhalen of er een herhaling is in de gevoelens, gedachten en observatie van de kunstenaar en de vormen die eraan gegeven werden.

Keuzes worden gemaakt om die herhalingen te respecteren en te blijven hanteren of net niet, doel blijft om te komen tot nieuwe creatie met integratie van dit vernieuwde inzicht op wat eerder bewust of onbewust ervaren werd.