Doen

Creatie en creatieproces

We vertrekken vanuit een hedendaagse visie op kunst en zoeken hoe de eigen(zinnig)heid daarbinnen een eigen vorm, plaats en betekenis krijgen. Dit zoekproces, dat inherent verbonden is met de artistieke ontplooiing, mag en moet zijn eigen, persoonlijke weg volgen zodat een eigen beeldtaal ontwikkeld wordt.

Binnen een hedendaagse visie op beeldende kunst kan die beeldtaal hybride of gemengde vormen aannemen.

Hierbij kan gewerkt worden binnen het

  • tweedimensionale, waarbij schilder-, teken-, grafische- en collagetechnieken gebruikt kunnen worden

of het

  • driedimensionale, waarbij assemblage en beeldend werk in hout, metaal, steen, klei, leem, mogelijk zijn.

In beide gevallen kunnen er creaties tot stand komen waarbij gebruik of toevoeging van geluid, beweging en projectie van stilstaande of bewegende beelden mogelijk zijn.

Tijdens het creatieproces kunnen verschillende wegen bewandeld worden en dit binnen de spankracht van verschillende polen:

  • harmonie / contrast
  • spontaan / gewild
  • gezocht / gevonden
atelierwerking