Waarom

Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal is een uniek proces en is onlosmakelijk verbonden met persoonsontwikkeling. Deze beeldtaal toont immers een(zelf)beeld van de maker en her-taalt zijn waarneming van zowel zijn innerlijke als van de hem omringende wereld.

Het veronderstelt ook onderzoek en exploratie. Beiden kunnen zowel fragiel als confronterend werken. We dragen er zorg voor dat deze reflecties leiden tot conceptualisering en zo de kiemen in zich dragen voor nieuwe creatie.

Je maakt een beeld van jezelf en van de dingen die jou opvallen en hoe je ze waarneemt.

Zo leer je jezelf beter kennen en begrijpen.

Door ze te tonen aan anderen, leren ze jou ook beter kennen en begrijpen.

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”